Pracownia Radiologiczna

Zachęcamy do korzystania z usług naszej pracowni radiologicznej. W naszym gabinecie wykonujemy zdjęcia tomograficzne zębów (Tomografia komputerowa 3D CBCT), zdjęcia panoramiczne (pantomografia – OPG), zdjęcia cefalometryczne oraz zdjęcia pojedycznych zębów. Są one wykonywane przy wykorzystaniu nowoczesnych i bezpiecznych dla pacjentów urządzeń – Tomograf Carestream 8100 3D oraz aparatów punktowych RVG KODAK. Wynik badania w formacie cyfrowym wydawany jest na płycie CD wraz z niezbędnym do jego analizy oprogramowaniem. Do wykonania badania radiologicznego potrzebne jest skierowanie.

Tomograf CS 8100 3D firmy Carestream

Jest to aparat wykonujący precyzyjne obrazowanie rentgenodiagnostyczne w formacie 2D i 3D. Obrazowanie Tomografem 3D jest idealnym rozwiązaniem dla potrzeb zabiegów endodontycznych, implantologii, chirurgii i ortodoncji. Urządzenie umożliwia lekarzowi pełną i bardzo dokładną diagnostykę w podstawowych jak i w zaawansowanych przypadkach. Dzięki wirtualnym rekonstrukcjom 3D, można zaplanować zabieg, a następnie przeprowadzić go w przewidywalny sposób. Lekarz stomatolog może zobaczyć wszystkie struktury anatomiczne pod dowolnym kątem, bez zniekształceń oraz nakładania się na siebie obrazów. Eliminuje to możliwość błędnej interpretacji i daje pełne zaufanie. Badania charakteryzują się niskim promieniowaniem i wysoką rozdzielczością Wykorzystana w aparacie technologia tomografii stożkowej 3D CBCT wyzwala wielokrotnie niższą dawkę promieniowania niż standardowy aparat tomografii komputerowej. Ma to ogromny wpływ na bezpieczeństwo pacjenta i jakość badań diagnostycznych.

Tomografia komputerowa szczęki górnej i/lub dolnej

Stomatologiczna tomografia komputerowa szczęki górnej lub dolnej daje możliwość stworzenia trójwymiarowego modelu badanej struktury i tym samym komputerowe zaplanowanie przebiegu leczenia. Głównym wskazaniem do wykonania tego typu badania jest planowane leczenie implantologiczne, znajduje ona również zastosowanie w endodoncji (leczenie kanałowe), chirurgii i protetyce. Jest to najdokładniejsza możliwa diagnostyka, która umożliwia doskonałe zaplanowanie leczenia i zdiagnozowanie problemów, które mogą umknąć przy zastosowaniu innych rodzajów diagnostyki radiologicznej. Wykonanie badania wolumetrycznej tomografii komputerowej przed każdym zabiegiem implantologicznym zgodnie z europejskimi trendami - także w Polsce staje się złotym standardem postępowania. Dzięki trójwymiarowemu modelowi pola zabiegowego i komputerowemu planowaniu rozmieszczenia, kształtu oraz rozmiaru implantów znacznie wzrasta bezpieczeństwo i przewidywalność planowanego zabiegu. Lekarz implantolog przystępując do zabiegu dysponuje znacznie większą wiedzą na temat kształtu, grubości i twardości tkanki kostnej, niż przy standardowym badaniu rtg jakim jest zdjęcie panoramiczne. W naszej klinice dysponujemy nowoczesnym cyfrowym tomografem komputerowy Carestream CS 8100 3D. Najnowszy sprzęt gwarantuje minimalną dawkę promieniowania rentgenowskiego potrzebną do wykonania pełnowartościowego badania tomografii wolumetrycznej.

Zdjęcie pantomograficzne

Zdjęcie pantomograficzne jest podstawowym zdjęciem diagnostycznym w stomatologii. Charakteryzuje się niewielką dawkę promieniowania oraz dużą wartość diagnostyczną. Pozwala na wykrycie ognisk zapalnych oraz zmian chorobowych w obrębie kości szczęki już na etapie zanim pojawią się objawy odczuwalne dla pacjenta. Dzięki temu możliwe jest wczesne rozpoczęcie leczenia stomatologicznego i mniejsza ingerencja w organizm pacjenta. W naszej klinice dysponujemy nowoczesnym cyfrowym aparatem panoramicznym Carestream 8100 3D, dzięki czemu dawka promieniowania rentgenowskiego potrzebna do wykonania zdjęcia zmniejszona jest do absolutnego minimum.

Zdjęcia panoramiczne RTG wykonujemy naszym pacjentom z następujących wskazań:

  • planowanie kompleksowego leczenia stomatologicznego
  • planowanie leczenia ortodontycznego
  • badanie diagnostyczne w celu zdiagnozowania ognisk próchnicy
  • ekstrakcje zębów zatrzymanych

Zdjęcia panoramiczne wykonujemy również dla pacjentów spoza naszego gabinetu. Wynik badania wydajemy w postaci cyfrowej na płycie CD, nośniku pendrive lub wysyłamy na skrzynkę e-mail pacjenta.

Zdjęcie cefalometryczne

Zdjęcie cefalometryczne jest to zdjęcie rentgenowskie boczne czaszki. Zdjęcie to uwidacznia tkanki miękkie twarzy, zatoki przynosowe i podniebienie twarde. W stomatologii zdjęcia cefalometryczne wykorzystywane są przede wszystkim w ortodoncji. Wykonuje się je według standardowych projekcji (są zdjęciami powtarzalnymi), które służą do oceny wzrostu kostnego i specjalistycznych pomiarów. W celu wykonania rzetelnej diagnostyki i prawidłowego planu leczenia ortodontycznego takie zdjęcie jest niezbędne. Służy ono również jako dokumentacja ze stanu przed leczeniem oraz po leczeniu.